Cart 0

 Pool Koordinator

La Stepifi ta seg av alt

pool-koordinator22.png

Når man aktivt jobber med en ressurs-pool vil det alltid være spørsmål og oppgaver som oppstår. Alt fra enkle trivielle ting til lengre intervjurunder. En pool koordinator avlaster deg og er din forlengede arm som sørger for at din private pool alltid er i “shipshape”!

top-header.png

 Oppgaver og fordeler med ding private Pool Koordinator

 
  • Ukentlig oppfølging

  • Lærer opp nye brukere

  • Rådgir basert på statistikk

  • Faste kvartalsvise møter

  • En fast kontaktperson

  • Intervjuer (Geografisk betinget)

  • Kontinuerlig “vasking av pool”

  • 1. 2. og 3. linje support

 

En Pool Koordinator fikser alt som har med Stepifi å gjøre - på dine vegne