Cart 0

Hvordan reduserte Stepifi Frogners bemnningsbyråbruk med over 40%?

mid-header.png

Utfordringer i bydelen

  • Liten til ingen innsikt i bruken av vikarbyrå utover en faktura pr. mnd. Det gjør det vanskelig å styre mot redusert vikarbyråbruk. Ønsker å ha et bedre system for vikarhåndteringen.

  • Styrere bruker for mye tid på å skaffe vikar. Bydelen bruker ca. 30 min per dag, per leder, per barnehage på strukturering av vikarer – Et årsverk totalt.

  • Bydelen ønsker å bruke de gode vikarene hyppigere og i flere barnehager.

  • Bydelen ønsker felles rekruttering av ressurser til poolen.

  • Politisk press for mindre bruk av bemanningsbyråer.

issues.png
goals.png

Hvordan kunne Stepifi hjelpe?

  • Få bedre innsikt og kontroll på vikarbruken ved å innføre Stepifi Insight Dashboard

  • Spare tid ved booking av vikarer ved å innføre Stepifi Smart App

  • Sørge for at de «beste» vikarene kan jobbe på flere lokasjoner ved å innføre Stepifi Digital Ressurs Pool

  • Sørge for at alle barnehagene kan rekruttere til sin egen pool ved å innføre Stepifi Rekruttering

  • Redusere (les fjerne) bruken av bemanningsbyrå.

 
phase01.png

Pilotering

Gjennomførte pilot på 6 barnehager fra august 2018 til november 2018

Gode tilbakemeldinger fra styrere på brukervennlighet av app

Vellykket opplæring av brukere

De gode vikarene blir brukt oftere

Barnehagene fikk tilgang til en digital pool med ressurser

Resultat

Stepifi fungerte så bra at bydelen valgte å kjøpe tjenesten og rulle ut til alle barnehagene

 
 
phase02.png

Full implementering

Rullet ut til 19 barnehager i februar 2019

Gode tilbakemeldinger fra styrere på brukervennlighet av app

Vellykket opplæring av brukere

Nesten ingen supporthenvendelser

Bydelen booket 4500+ timer første halvår

Nesten 80 ressurser i poolen og økende

Reduserte tiden brukt på booking av vikarer med 95%

Resultat

Stepifi fungerer som planlagt – Bydelen har gitt instrukser om at Stepifi nå skal fungere som det primære booking- og rekrutteringsverktøyet

 
phase03.png

Rekruttering

Klikk her for å se rekrutteringssiden

Rullet ut felles rekruttering i april 2019

Rullet ut digital annonsering samme måned

Bydelen mottok over 20 søknader på under en uke

Barnehagen som er nærmest søkeren geografisk foretar HR-prosessen

Bydelen har doblet størrelsen på sin pool

Resultat

Rekrutteringsdelen har fungert over all forventning. Alle jobber sammen mot et mål.

Effekten med Stepifi

95% reduksjon av tiden brukt på å finne en vikar

40%+ reduksjon i bruken av bemanningsbyrå

Bedre kvalitet da ressurser jobber på flere barnehager

Rollebasert innsikt gir bedre oversikt og kontroll

Felles rekruttering til egen pool fungerer

mid-header.png

 Neste steg? 

La oss møtes for å diskutere hvordan Stepifi kan hjelpe din kommune/organisasjon