Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Stepifi samler inn og behandler personopplysninger i de rekrutteringsprosessene vi gjennomfører på veiene av våre kunder.

Behandling av personopplysninger

Kontaktdetaljer til den behandlingsansvarlige virksomheten, og personvernombudet

 • Virksomhetens navn: Stepifi AS

 • Kontaktinformasjon: info@stepifi.com

 • Adresse: Storgata 5, 0155 Oslo

 • Daglig leder: Anders B. Hovden

Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger

 • All innsamling og behandling av personopplysninger som utføres av Stepifi AS er for å utføre selskapets mål innen rekruttering til faste ansettelser og bemanning av midlertidige oppdrag.

Hva slags personopplysninger som behandles

 • Informasjon som behandles er:

  • Navn

  • Mobilnummer

  • Mail

  • Adresse

  • CV (jobberfaring og utdannelse)

  • Bilde

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger (behandlingsgrunnlaget)

 • Vårt behandlingsgrunnlag av informasjon i våre systemer er samtykkebasert, det vil si at alle som behandles av oss til konkrete oppdrag har gitt sitt samtykke til det.

 • Før vi har fått et samtykke til behandling vil vi finne kandidater som vi tror at har en interesse av å bli vurdert for oppdraget, og dermed be om aksept for å behandle deres data.

Trekke samtykke (sletting), be om retting, og be om innsyn

 • Alle kan trekke sitt samtykke, og dermed få slettet all eller deler av informasjonen som Stepifi har om seg.

 • Alle kan be om innsyn i den informasjonen Stepifi har om seg, og be om retting av den eventuelle dataen dersom noe ikke er korrekt.

Hvem personopplysningene eventuelt utleveres til

 • Ansatte i Stepifi vil ha tilgang til informasjonen som blir samlet på nettsiden avhengig av hvilken informasjon det er snakk om. Stepifi rekrutterer på sine kunder veiene så ansatte i Stepifi vil aldri ta kontakt med kandidater.

 • Kandidater som har gitt sitt samtykke til å bli behandlet vil kunne presenteres til tredjepart som er vår kunde – oppdragsgiver. Dette vil i praksis gjøres i samråd med kandidat, og kun relevante kandidater presenteres for kunde.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

 • Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde de.

 • Stepifi sletter alle søknader etter endt prosess med sin kunde - dette varierer.

Klagemuligheter

 • Mener du at dine personopplysninger ikke har vært håndtert på en god måte? Da må du veldig gjerne ta kontakt med oss. Vi besvarer enhver henvendelse seriøst, enten det omhandler sletting, retting o.l., eller det er innspill på måten dette utføres av oss.

 • Alle registrerte i vår database har rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med reglene.

Tekniske løsninger og annet

Cookies og webanalyse

 • På stepifi.no benyttes det cookies. Du kan enkelt blokkere for informasjonskapsler via innstillingsmenyen i din nettleser dersom du ikke ønsker at disse skal lagres på din enhet. Vær oppmerksom på at mange nettsider ikke vil fungere optimalt dersom du blokkerer disse.

 • Stepifi samler inn opplysninger om besøkende på nettsidene, med formål å forbedre og videreutvikle det tilbudet vi har på våre nettsider.

 • Stepifi benytter Facebook pixel for å tracke trafikken på nettstedet og kampanjene.

Løsninger og GDPR

Vedlagt er en oversikt over de verktøy og løsninger vi i hovedsak benytter, samt deres overholdelse av GDPR.

 • Typeform, (Server lokalisert i Europa)

 • Squarespace, (Server lokalisert i USA)

Ansvar

 • Stepifi er ansvarlig for innhenting og bruk av alle opplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettsiden.