Gjør som Teglverket skole i Oslo

 

Distribuer vikaransvaret ut til lærerene

 

Teglverket er en digital skole med stort fokus på effektivisering og smarte løsninger. Siden 2017 har skolen vært betydelig delaktig i utviklingen av Stepifi og bidratt med innspill på ny funksjonalitet.

Sammen med Teglverket har Stepifi sørget for at alle lærerene kan booke sin egen vikar direkte - enten dette er en intern ressurs eller ekstern. All booking blir gjort digitalt - alle sparer tid og penger.

I dag er den tradisjonelle rollen vikaransvarlig tatt bort og Stepifi sørger for strukturen!


Skaff deg full oversikt

Ta bedre avgjørelser

Den mest effektive måten å håndtere fraværet av ansatte på er å proaktivt forespørre de beste erstatterne blant interne eller eksterne ressurser som allerede er verifisert. Stepifi er utviklet for å optimalisere utnyttelsen av disse ressursene på en smart og enkel måte.

 
ipad-stats2.png
 

Kommentar

 
elisabeth3.png

Elisabeth Palmgren, tidligere rektor.

«….. aldri tidligere har vi opplevd å ha så god oversikt over vikarbruk. Vi utnytter i større grad interne ressurser på huset som gjør at kvaliteten på timene blir bedre. Vi har også god oversikt over hvilke eksterne vikarer som gjør en god jobb, samt at kommunikasjonen mellom lærerne og vikarene har blitt tettere. Logistikken er mye enklere å håndtere, faktisk er den så god at vi bruker mindre tid og penger på vikarinnkalling. Kontoret kan også nå ta ut timelister direkte, istedenfor å taste dem manuelt. Vikarinnkalling er ikke lengre skolens akilleshæl. Hurra!»