topimages-facilityservices.png
 
 

Sørg for riktig person, på riktig sted, til riktig tid og med riktig erfaring!

 
 

Det snør og behovet for 30 ekstra ressurser til å måke melder seg. Kantinen har flere syke og trenger erstattere. 40 vaskere til nybygg om 4 dager. 

Med en proaktiv prosess sørger vi for at dere kan reagere raskere når oppdragene oppstår.  Sykdom kan fanges opp tidlig og løses raskt, planlagt ressurs-styring settes smart og enkelt opp i appen. Samtidig sørger vi for å distribuere bookingen slik at dere slipper flaskehalser.


 
ipad-iphone-features-facilityservices.png

Full kontroll og oversikt til enhver tid.

 

Stepifi har en proaktiv prosessmodell som gjør at det er du som bestemmer hvem som skal jobbe - riktig person til riktig jobb er viktig!

viz-stepifi-admin.jpg

 

Fordeler for alle involverte

Facility administrator

mellom-leder.png

Som leder, har du tilgang på dyp innsikt, f.eks. hvilke kunder som har booket hvilke ressurser når og hvorfor. I tillegg har du en aggregert oversikt over all ressursbruk på alle avdelinger/kunder. Stepifi tilbyr deg et innsiktspanel som sørger for at du vil spare både tid og penger. Du vil til enhver tid ha full tilgang til å se alles status.

avdeling/kunde

teacher.png

Som avdelingsleder/kunde, har du tilgang til et brukervennlig kontrollpanel der du kan foreta og godkjenne forespørsler (app og web). Du kan legge til ekstra brukere og administrere ressurser på en oversiktlig og kontrollert måte. Full innsikt over statistikk og bruk gjør at ressurshåndteringen aldri har vært raskere og enklere.

ressurs

vikar.png

Som ressurs, mottar du nå forespørsler direkte fra avdelingen/kunden som du skal jobbe for i en app. Du har all informasjon du trenger i appen og mulighet til å chatte direkte med avdelingen/kunden din. Du får notifikasjoner på telefonen din når du blir forespurt og kan raskt si ja eller nei til oppdrag. Timelister lagres automatisk.


Ønsker du å lære mer? Møt oss på et videomøte i dag.