Stepifi Business Case

top-front.jpeg

Utvikling krever innsats

Vi har siden starten benyttes oss av utviklere fra et firma som heter Helmes. Selv om vi har styrt prosessene har de vært med på alt fra foretningsmessige diskusjoner til festligheter. Helmes sin markedsavdeling har nå laget et business case basert på jobben sammen med Stepifi - klikk på knappen under for å lese hele (artikkelen er på engelsk).

/A