Når innsikt betyr noe

 
ipad-insights-liggende.png

Hvordan ta bedre avgjørelser

Fra starten har vi visst at det er dataen som Stepifi generer som er selve rosinen i pølsa (som de sier i østfold). Vi har siden oppstarten løst over 20000 timer og flere tusen forespørsler på vår plattform. Det begynner å bli en del data etterhvert.

Kundene våre kan til enhver tid se hvor mange timer ressurser har jobbet, hvor og for hvem i tillegg til hvorfor. Dette er data som de bruker til å ta bedre avgjørelser. Noen kunder, som bruker mye deltidsansatte, bruker til og med Stepifi som grunnlag for hvilke personer de skal ansette på fulltid. Alt datagrunnlaget ligger i Stepifi.

I begynnelen, uten datagrunnlag, var det noen ganger litt vanskelig for kundene våre å forstå dybden av hva denne dataen ville gi. Hva skal vi bruke den til, var kommentarer vi fikk. Nå, derimot, ser de absolutt verdien og vi velger derfor å bygge ut innsiktspanelet vårt.

I høst kommer det en del ny funksjonalitet som vil gi deg som kunde enda mer innsikt i din egen bruk av Stepifi. Vi slipper bl.a. funksjoner som full forespørselsoversikt på organisasjonsnivå og filtereringsmuligheter direkte i ressurs-poolen. Pluss mye mer.

Vi jobber målrettet mot vår visjon - Enkel og effektiv tilgang til kvalifisert arbeidskraft, men husk; du skal eie arbeidskraften, ikke vi.

/A