Fra STEPIN til STEPIFI

Stepifi går nå internasjonalt og derfor velger vi å bytte navn. Vi har jobbet lenge med vår nye profil, vi har forsøkt å beholde det som er essensen av hva vi leverer. Vi leverer forsatt den samme gode tjenesten, nå bare under nytt navn.

Teglverket skole i Oslo

«….. aldri tidligere har vi opplevd å ha så god oversikt over vikarbruk. Vi utnytter i større grad interne ressurser på huset som gjør at kvaliteten på timene blir bedre. Vi har også god oversikt over hvilke eksterne vikarer som gjør en god jobb, samt at kommunikasjonen mellom lærerne og vikarene har blitt tettere. Logistikken er mye enklere å håndtere, faktisk er den så god at vi bruker mindre tid og penger på vikarinnkalling. Kontoret kan også nå ta ut timelister direkte, istedenfor å taste dem manuelt. Vikarinnkalling er ikke lengre skolens akilleshæl. Hurra!»

Rektor, Teglverket skole

Få et uforpliktende pristilbud

Send oss en e-post med antall ansatte på din skole eller barnehage, så sender vi deg raskt et uforpliktende pristilbud.

Reduser ekstern vikarbruk

Bedre datagrunnlag gir kommunen og administrasjonen på skolen/barnehagen datagrunnlaget for å ta bedre avgjørelser.

Live rapporter

Du får direkte tilgang til live rapporter over vikarbruk på din skole/barnehage. Hvem har jobbet for hvem, hvor og når.

Enkel administrasjon

Med full kontroll og oversikt over vikarbruk får skolen/barnehagen data som effektiviserer og reduserer vikarbehovet. I tillegg blir vikaren synligere for skolene og kan enklere strukturere arbeidsdagene i appen.

Få et uforpliktende pristilbud

Send oss en e-post med antall ansatte på din skole eller barnehage, så sender vi deg raskt et uforpliktende pristilbud.

Partnere